Polityka bezpieczeństwa

Blog .gotujzeleclerc.pl prowadzony jest przez firmę Radomdis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000136619, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 527-21-66-757, Regon: 012625819.

Aby zapisac się do newsletera, Klient zostanie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.Dane te to : imię i nazwisko,adres e-mail, nr telefonu.

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu lub zmiany. W przypadku rezygnacji z subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji poprzez przesłanie oswiadczenia na adres e-mail gotujzeleclerc@eleclerc.com.pl